Skulerute for 2017 - 2018


 
 


   
August Første skuledag: måndag 21.august
September      Ingen fridagar
Oktober Haustferie måndag 9. til fredag 13.oktober (veke 41)  
November Ingen fridagar
Desember Siste skuledag før jul: torsdag 21.desember
Januar Første skuledag: onsdag 3.januar
Februar Vinterferie: 19.februar – 23.februar (veke 8)
Mars Siste skuledag før påske: fredag 23.mars
Første skuledag etter påske: tysdag 3.april 
April Ingen fridagar

Mai Elevfrie dagar: fredag 11. mai og fredag 18.mai
Juni Siste skuledag: fredag 22.juni
   

Skuleutvalget i Sogn og Fjordane