Kontoret


Foreldrenes arbeidsutval (FAU)


Foreldreråd er alle som har barn ved Raudeberg skule. Foreldreråd vel ein arbeidsutval.
På Raudeberg skule utgjer klassekontaktane foreldrerådet sitt arbeidsutval. (Klassekontaktane er to foreldre frå kvar klasse som blir valde på trinnet sitt årsmøte kvar vår).
Foreldreråd/arbeidsutvalet til foreldrerådet skal fremme interessene til foreldra og elevane, og det gjev forelda høve til å fremme saker og vere med å skape eit godt miljø ved skulen.
Jfr Opplæringsloven §11-4.
 
   
    

Representanter i FAU 2017-2018:
 

Katrine Holvik Skinlo (leiar)   
Marianne Kristin Pleym Refvik (nestleiar)   
        
  
Trine Moldskred Haugen
Maren Sumstad Bakke
  1. kl.
Cathrin Øksdal Bakke
Katrine Holvik Skinlo
  2. kl.
Anette Sætren Halsør
Stine Kråkenes Øvrelid
  3. kl.
Rune Berg
Marianne Kristin Pleym Refvik
  4. kl.
Lisbeth Ramsevik
Torill Furnes Myhre
  5. kl.
Roger Sætren
Hilde Wik Bakke
  6. kl. 
Jeanette Dragsund
Lise Mari Angelshaug
  7. kl.

Leiar og nestleiar er Raudeberg skule sine representantar i det kommunale foreldreutvalet/KFU.


Aktuelt for foreldre:
Foreldreutvalet for grunnskolen
 

Elevsiden.no
 

Informasjon om nasjonale prøver til foreldre som
har barn på 5., 8. eller 9. steget

Last ned informasjonsbrosjyre
 

Brukarundersøkingar